12 Aralık 2019

|

Yazan:: akdeniz

|

Kategori: : Etkinlikler, Ortaokulu

7. Sınıflar Takım Yıldızı Etkinliği

Okulumuz 7. Sınıf öğrencileriyle 1. Ünite “Güneş Sistemi ve Ötesi” kapsamında kavramları yerleştirmek ve kavram yanılgılarını çözmek, yaparak- yaşayarak öğrenme ortamı sağlamak adına laboratuvarda takımyıldızları modellemesi yapılmıştır. Öğrencilerin ilgilendiği ve merak ettiği bir konu olması sebebiyle etkinlikte eğlenerek pekiştirme sağlanmıştır.

Takımyıldızları gökyüzünde kolayca fark edilebilen özgün bir şekli olan yıldız topluluklarıdır. İnsanların çok eski zamanlardan bu yana gözlemlediği bu yıldız grupları farklı amaçlarla kullanılmıştır. Kayıtlar, günümüzde Uluslararası Astronomi Birliği tarafından resmi olarak tanımlanan 88 takımyıldızın yarısından fazlasının Antik Yunan döneminde bilindiğini gösteriyor. Takımyıldızların isimleri genellikle Antik Yakın Doğu, Yunan ve Roma kaynaklıdır. Eski çağlarda Yunanlılar ve Romalılar, yıldız kümelerini hayalî çizgilerle birleştirip onları ünlü kişilere ya da hayvanlara benzeterek isimlendirmişlerdir. Bu isimlendirme takımyıldızını oluşturan yıldızların ortak özellik veya ilişkileri nedeniyle yapılmadığı, sergiledikleri görünüm nedeniyle ortak bir adla anıldığını göstermektedir.

Takımyıldızları oluşturan yıldızlar tek bir düzlemdeymiş gibi ve birbirine yakın görünür. Aslında uzayda üç boyutta dağılmışlardır ve Dünya’dan çok farklı uzaklıklarda bulunabilirler. Bir takımyıldızdaki en parlak yıldızın Dünya’ya en yakın yıldız olması gerekmez.

Geçmişte insanlar takımyıldızları yön bulma, mevsim geçişlerini belirleme gibi amaçlarla kullanmıştı. Günümüzde ise takımyıldızlar genellikle gökyüzüne ilgi duyan insanların, özellikle amatör gökbilimcilerin yıldızları takip etmesine ve belirli bir yıldızın yerini belirlemesine yardımcı oluyor.

Takımyıldızların en önemli özelliği gruptaki yıldızların birbirlerine göre konumlarının hep aynı kalmasıdır. Küçükayı, Büyükayı, Ejderha, Çoban, Kuzey Tacı ve Orion (Avcı) bilinen takımyıldızlarından bazılarıdır. Takımyıldızlarından Büyükayı ve Küçükayı takımyıldızları yedi tane yıldızın bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı “Kutup Yıldızı” dır. Kutup Yıldızı’nın bulunduğu yön daima kuzeydir. Bu özelliğinden dolayı tarih boyunca geceleyin yön bulma amacıyla Kutup Yıldızı’ndan faydalanılmıştır.

Orion (Avcı) gökyüzünde hem güney hem de kuzey yarı küresinde bulunan ve bu sayede tüm Dünya’dan görülebilen, oldukça parlak yıldızlardan oluşan dolayısıyla da kolay bulunabilen takım yıldızıdır. Avcı kış ayları boyunca Türkiye’den rahatlıkla gözlemlenebilir.