Yayın - Tiyatro Drama Kulübü

Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak temel amaçtır.

Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğrenirler. Kulüpte öğrenciler çalışma disiplini edinirler; bedenlerini ve seslerini doğru kullanma becerisi kazanırlar; empati yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirirler, grup bilincini, paylaşmayı, ortak ürün çıkarmayı ve sosyalleşmeyi öğrenirler. Aynı zamanda kısa oyunlar yazmayı, duygu ve düşüncelerini hem sözel hem yazılı olarak anlatmayı öğrenirler.

Evrensel değerleri barındıran Türk ve dünya tiyatrosunun örneklerini öğrencilerle buluşturmak kulübün en önemli hedeflerindendir.

HEMEN KAYIT YAPTIRIN!

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.