Görsel Sanatlar Kulübü

Kulübün Amacı

Görsel sanat ve resim sanat kulübünün amacı; öğrencilere kendi daha rahat ifade eder. İç dünyalarını yansıtmalarını sağlar. Sorumluluk, iş birliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir. Yetenek esneklik, duyarlılık, orijinallik ve akıcılık duyguları gelişir. Kendine güvenen bir birey olur. Toplumsal olaylara duyarlı olur. Atatürk’ün güzel sanatlara verdiği önemi anlar. Her öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre resim yapması ve sanatsal faaliyetlere katılımının sağlanır. Proje geliştirebilir, uygulayabilir. Öğrencinin toplum içinde etkin yaşayabilmesi için gerekli sanat haberlerine ve becerilerine sahip olmasın yardımcı olur. Sanatı, öğrencinin toplumsallaşmasında bir araç haline getirir. Öğrencileri, toplum içerisinde sanata karşı duyarlı bireyler haline getirir. Kulüp içerisinde sürekli ve devamlı çalışmalar yapılması için öğrencileri iş birliğine yöneltir. Sanatın anlam ve öneminin kavrar. Öğrencinin yeteneği, yaratıcılığı ve resim sevgisini geliştirir. Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilir. Malzeme ve teknikleri eğlenerek kullanır ve daha iyi tanır üretir, estetik algısı gelişir.

HEMEN KAYIT YAPTIRIN!

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.