Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü

Kulübün Amaçları

Öğrencilerde bilimsel düşünme gücünü geliştirerek, bir bilim adamı gibi davranıp günlük hayatta karşılaşılan problemleri etkin bir şekilde çözüme ulaştırma, problem çözme basamaklarını kullanmak kulübümüzün amaçlarındandır.

Bilim, Fen ve Teknoloji kulübü olarak kulüpteki etkinlikleri, Fen Bilimleri dersi ile ilişkilendirerek analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey beceriler kazandırmak, tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir öğrenme anlayışı geliştirmekteyiz.

Kulübün İlkeleri

  • Okul öğrencileri öğretim yılı başında sınıf öğretmenlerince ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda bir sosyal kulüplere seçilir.
  • Seçilen öğrenciler tüm kulüp çalışmalarına katılmakla yükümlüdürler.
  • Kulübün çalışmalarında öğrencilerin kişisel yetenekleri, ilgi ve istekleri, çevrenin olanakları, koşulları göz önünde bulundurulur.
  • Her öğrenci için rehber öğretmenlerce fotoğraflı bir gözlem formu tutulur. Öğrenci çalışmaları ve devam durumu bu forma işlenir ve öğretim yılı sonunda öğretmenler kuruluna getirilir. Bu formlar ders yılı sonunda ilgili öğrencilerin müdür yardımcılarındaki ruhsal dosyalarına konur.
  • Devamsız öğrenciler zamanında kulüp rehber öğretmenlerince ilgili müdür yardımcısına bildirilir.
  • Sosyal kulüplere ait dosya, rapor ve diğer evraklar öğretim yılı sonunda okul müdürlüğüne teslim edilir.
  • Sosyal kulüp çalışmalarında okul rehberlik servisi ve kollar arası yardımlaşma ve işbirliğine dikkat edilir.

HEMEN KAYIT YAPTIRIN!

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.