Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü

Kulübün Amaçları

A) Genel Amaçlar

 • Öğrencilerin gerek derslerde, gerekse okulun genel yaşamı içinde eğitsel gelişmelerine olanak hazırlamak
 • Yurtseverlik ve yardımseverlik duygularını geliştirmek
 • Toplumsal yaşamın gerektirdiği iş bölümünde ve birlikte çalışmaya alıştırmak
 • Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlı; Türk olmanın gururunu duyan, millî, ahlaki, insancıl değerlere sahip; yapıcı, yaratıcı demokrasi ilkelerini benimsemiş kişiler olarak yetişmelerini sağlamak
 • Kişisel ilgi ve yeteneklerinin gelişmesini, özgür düşünme ve sorumluluk alma, boş zamanlarını değerlendirebilme, iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak

B) Özel Amaçlar

 • Öğrencileri sosyal açıdan geliştirmek
 • Bireylerin özgüvenlerini sağlamak
 • Öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya çıkarmak
 • Paylaşmanın önemini kavratmak
 • Yardımlaşmayı öğretmek
 • Öğrencilerin bilimsel düşünmelerini sağlamak
 • Bilim ve teknolojiye açık olmak

Kulübün İlkeleri

 • Okul öğrencileri öğretim yılı başında sınıf öğretmenlerince ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda bir sosyal kulüplere seçilir.
 • Seçilen öğrenciler tüm kulüp çalışmalarına katılmakla yükümlüdürler.
 • Kulübün çalışmalarında öğrencilerin kişisel yetenekleri, ilgi ve istekleri, çevrenin olanakları, koşulları göz önünde bulundurulur.
 • Her öğrenci için rehber öğretmenlerce fotoğraflı bir gözlem formu tutulur. Öğrenci çalışmaları ve devam durumu bu forma işlenir ve öğretim yılı sonunda öğretmenler kuruluna getirilir. Bu formlar ders yılı sonunda ilgili öğrencilerin müdür yardımcılarındaki ruhsal dosyalarına konur.
 • Devamsız öğrenciler zamanında kulüp rehber öğretmenlerince ilgili müdür yardımcısına bildirilir.
 • Sosyal kulüplere ait dosya, rapor ve diğer evraklar öğretim yılı sonunda okul müdürlüğüne teslim edilir.
 • Sosyal kulüp çalışmalarında okul rehberlik servisi ve kollar arası yardımlaşma ve işbirliğine dikkat edilir.

HEMEN KAYIT YAPTIRIN!

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.