Rehberlik

Oryantasyon

*Psikolojik danışma ve rehberlikte alıştırma-oryantasyon hizmetleri öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen çalışmaları kapsar. Öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları hatta yakın çevreyi tanıtmak, okul yöneticileri başta olmak üzere okuldaki tüm personeli ilgilendiren bir sorumluluktur.

*Psikolojik danışma ve rehberlikte alıştırma-oryantasyon hizmetleri öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen çalışmaları kapsar. Öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları hatta yakın çevreyi tanıtmak, okul yöneticileri başta olmak üzere okuldaki tüm personeli ilgilendiren bir sorumluluktur.

Gözlem-Test-Envanter

*Testler, danışmanlık ve eğitim programlarının planlamasında ön değerlendirmeye yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, psikolojik testlerin yanı sıra gözlem ve bireysel görüşmelerin önemi büyüktür.

Öğrenci-Veli Görüşmeleri

Öğrenci görüşmeleri; öğrencilerin kendi talepleri üzerine ya da öğretmenlerin sevk etmesi üzerine gerçekleştirilir.

Veli ile yapılan görüşmeler, veli talepleri ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Öğretmenler ve rehberlik servisi düzenli olarak görüşerek, tüm öğrencilerin gelişim süreçlerini birlikte takip ederler.

Pdr Seminerleri:

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre ya da dönem başında belirlenen hedefler doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seminerler düzenlenir. Seminerler, okul psikolojik danışmanı veya okula davet edilen konunun uzmanı kişiler tarafından verilmektedir.