Eğitim Sistemimiz

Akdeniz Okulları, öğrencilerine, dürüstlük, sorumluluk, problem çözme, iletişim becerileri, farklılıklara saygı, girişimcilik, iş birliği, eleştirel ve yaratıcı düşünce, kararlılık gibi “liderlik” için gereken beceri ve tutumların kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Tüm öğrencilerin gerek akademik gerekse kişilik gelişimlerini en üst düzeye taşımak, onları inanılmaz bir hızla değişen çağımız gereksinimlerine donanımlı kılmak, Akdeniz Okulları’nın vazgeçilmez gerçeğidir.

Bilgi çağını yaşayan tüm dünyada, düşünen, anlayan, yorumlayan, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düşünen bireyler yetiştirmek eğitimin temel amacı olmuştur.

Bu amaçla;

Değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak öğrencilerimizi geleceğin dünyasına iyi hazırlamamız gerek…

“Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı; ulus ve ülkeye sevgiyi; bağımsızlık onurunu öğretir.” Kemal Atatürk

Akdeniz Okulları, öğrencilerini bir yandan hızla değişen dünyada yaşamaya ve çalışmaya hazırlarken diğer yandan; Atatürk İlkeleri doğrultusunda kendi kültürünü tanıması, ülkesini sevmesi ve bundan gurur duymasını amaçlar.

Özel Akdeniz Okulları eğitim programı, öğrenme sürecini etkin kılan, araştırmaya dönük, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi geliştiren öğrenci merkezli bir programdır.

Bu anlamda ;

Türkçe dersi kapsamında öğrencilerimizin okuduğunu, duyduğunu, izlediğini anlayan, yorumlayan; duygu, düşünce ve birikimlerini sözlü, yazılı olarak anlatabilen; topluluk önünde hazırlıklı, hazırlıksız sunumlar yapabilen bireyler olmasına özen gösteriyoruz.

Yaratıcı okuma ve yazma etkinlikleriyle kitap okumayı ve yaratıcı yazılar yazmayı öğrenciler için keyif ve alışkanlık haline getiriyoruz. Kendini, duygu ve fikirlerini akıcı bir şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçladığımız öğretimimizle öğrencilerimizin her sınıf kademesinde kendilerini geliştirmelerine ve ada dillerinin inceliklerini kalıcı olarak öğrenmelerine katkıda bulunuyoruz.

Okulumuzda, çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen Matematik eğitimi ile her öğrencimiz öğrenmeyi en yüksek düzeye çıkarmak hedeflenir. Okulumuzda Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme , Matematiği sevdirme amaçlanır. Öğrencilerimizin Matematiği ezberlemeleri değil anlamaları istenir. Öğrencilerimizin Matematiği yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için gerekli ortam hazırlanır.

Her sınıf kademesinde  yapılan etkinlikler ile Matematiğin uygulama alanlarının kavratılması , karmaşık görülen Matematiksel kavramlarının somut olarak incelenip , tanımının zihinden silinmemesi sağlanmaktadır. Matematiğe ilgiyi artırma amacıyla öğrencilerimize proje çalışmaları da yapılmaktadır.

Özel Akdeniz Okulları olarak yabancı diller bölümü öğrencilerine nitelikli İngilizce öğretimi sunmayı hedef olarak benimsemiştir. Temel amacımız dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ileri düzeyde geliştirilmesi ve öğrencinin İngilizceyi sözlü /yazılı anlatımlarda iletişim aracı olarak kullanmasını sağlamaktır.

Okulöncesi ve İlkokul İngilizce dersinin amacı; öğrencileri keyifli ve eğlenceli bir şekilde yeni bir dille tanıştırmak, yabancı dil öğrenimine karşı ilgi uyandırmak ve genel anlamda öğrenme etkinliklerine uluslararası boyut kazandırmaktır. Erken yaş İngilizce eğitimi ileri dönemlerde yer alacak dil eğitiminin temelini oluşturur.

Okulumuzda yabancı dil dersi 21. yy. becerilerini de geliştirmeye yönelik yapılandırılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı, yapıcı, bilgili, ahlaki ve kültürel değerlerin farkında olan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir. Okulumuz yabancı dil müfredatı eklektik yaklaşıma göre yapılandırılmış olup, farklı yöntemlerin sentezinden oluşur. Özenle seçilmiş özgün ve çağdaş kaynaklarla zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunulur.

Sosyal Bilimler dersleri kapsamında dersimiz sözel dersler gurubunda olduğu için öğrencilerde kalıcı bir bilgi birikimi oluşması açısından ezbere dayalı sistem yerine alt guruplarda (5-6-9-10. Sınıf) eğlenerek öğrenme, üst guruplarda (7-8-11-12. Sınıf) sınav odaklı olmasından dolayı güncel bilgi /olaylardan yola çıkarak yeni sınav sistemi de göz önüne alınarak dersler işlenmektedir.

Yaşayarak öğrenme modelini de öğrencilere benimsetmek açısından müfredattaki konularımıza göre yakın çevredeki müze, ören yeri, tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerlere geziler düzenlenmektedir.

Okul /ders içinde konularımıza göre çeşitli materyaller kullanılarak (slayt, harita, küre, maden seti…) bilgilerin somutlaştırılması sağlanmaktadır.

Çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi için dersler dışında Atatürk sevgisi, tarih bilinci, güzel ahlak, hayvan sevgisi, çevre bilinci, doğa sevgisi, vb. içerikli etkinlikler düzenlenmekte ve videolar izletilmektedir.

Bu çerçevede sosyal bilimler zümresi olarak derslerimize devam edilmektedir.

Özel Akdeniz Ortaokulu olarak “Fen hayattır“ sloganıyla çıktığımız bu yolda  öğrencilerimize günlük yaşamda bilim ile ilgili karşılaştıkları problemleri çözümünde fen bilimleri dersinde öğrendikleri bilgiler kullanılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin bu dersi kavrayabilmeleri için günlük hayatta örneklerden yararlanmaktadır. Hayatımızın her alanında fen bilimlerinden yararlanmaktayız. Bu mantık doğrultusunda dersimizin eğlenceli halde, sevdirerek anlatmaya amaçlarımızı başında gelmektedir. Deneyler yaparak öğrencilerin Bu dersi görsel hafızasını el becerisine ve düşünce gücünü geliştirmek amaçlanmaktadır. 5.6.ve 7. sınıflarda etkinlikler yaparak yaşayarak öğrenme modeli uygulanmış olup öğrencilerin eğlenmesi eğlenirken öğrenmesi sağlanmaktadır. 8 sınıflarda ise yeni sisteme uygun çalışmalarla öğrenciler motive ederek geleceği hazırlanmaktadır. Fen bilgisi dersinde öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak öğrencinin öğrenme sürecine aktif öğrenci merkezli olarak işlenmektedir.

Okul olarak öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil sosyal anlamda da başarılarını da önemsemekteyiz.Bir çocuğun gelişimi için en önemli derslerden olan resim, müzik, beden eğitimi işleniş olarak önceliği eğlenceli ve çocuklara katkı sağlayacak şekilde işlenir. Görsel sanatlar dersinde teknik bilgi yanı sıra el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirecek etkinlikler yapılır.Atık malzeme değerlendirerek yeni dönüşümler oluşturur ve tasarım yaparlar. Doğru boyamayı öğrenir. Çizim yaparken görmeyi öğrenir. Çalışmaları yaparken varsa yeteneğini fark etmesini sağlar. Hayal gücünü kullandırır ve kendi resmini yaparken özgüveni geliştirir. Psikomotor becerisi gelişir ve sanat hakkında fikir sahibi olması sağlanır. Sanatçıları ve eserlerini tanır.

Teknoloji ve tasarım dersi bazı kavramları öğrenir ve bir proje üretmeyi öğrenir. Tasarım yapabilmeyi, dönüştürmeyi, geliştirmeyi öğrenir. Mimari tasarımlar, perspektif, denge, doku ve tasarım kavramlarını kullanır. Sosyal sorumluluk bilinci ve çevreye, insanlara ve hayvanlara karşı duyarlılık kazandırır.

Müzik dersinde enstrüman çalmayı, notayı, şarkıyı doğru sesle söylemeyi öğrenir. Belirli gün ve haftalarda  koro ve solo çalışmaların yanı sıra ritim çalışmaları ve dans etkinlikleri hazırlanır.

Beden eğitimi ve spor dersinde öğrenciler disiplin kurallarını öğrenir. Basketbol, voleybol gibi sporları teknik bilgilerini edinir. Fiziksel yapılarını geliştirir ve ölçümleri yapılır. Çeşitli oyunlar oynatılır. Derste denge, grup çalışmaları, koşu ve yarışlar düzenlenir.

HEMEN KAYIT YAPTIRIN!

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.