Zeka Oyunları Kulübü

Kulübün Amacı

Zeka Oyunları Kulüp çalışmalarımızda öğrencilerin; potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hatalardan ders çıkarmayı sağlamaları, bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmeleri, problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi, ileriyi görme, sabır, kararlılık, karar verme ve yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirmeye uygun ortamlar hazırlamaları ,bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanımaları, geliştirmeleri ve özgüvenlerini arttırmaları, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmeleri, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmekte ve bu doğrultuda etkinlikler yapılmaktadır. Strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlar oynanarak kulüp etkinlikleri yapılmaktadır.

HEMEN KAYIT YAPTIRIN!

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.