Matematik Kulübü

Kulübün Amacı

Matematiğe sadece bir ders gözüyle bakmayıp Matematiksel düşünceye, Matematikle uğraşmaya; Matematiğin tarihine, gelişimine ve felsefesine ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmek, farklı beklentileri çeşitli yollarla karşılamak, öğrencilere soyut ve analitik düşünmeyi yorum yapabilme yeteneği kazandırmaktır. Matematik Kulübü, bireylere matematiksel düşünce yetisi rehberliği vererek onların doğru ve sistematik düşünmelerinin, mantıksal çıkarımlarla genellemelere ulaşmalarının ve bunun sonucu olarak da sorgulayabilme, anlayabilme yetilerini geliştirmelerinin- eğitimi devam eden etmeyen herkes için- gerçekleşmesini hedeflemiştir.

HEMEN KAYIT YAPTIRIN!

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.