Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim – Öğretim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Genel amacı, eğitim – öğretim sürecinin devamlılığını sağlamak sisteme geri bildirim vererek öğrencilere daha iyi etkin eğitim – öğretim süreci yaşatmaktır.

Ölçme ve Değerlendirme Biriminin İşlevi:

 • Öğrencilerimizin sürekli olarak takibini sağlayarak gelişim sürecini izlemek ve öğrencilerimizin tam ve eksiksiz eğitim almış birer birey olarak topluma kazandırılmasını sağlamak.
 • Okulumuzda belli hedefler doğrultusunda uygulanan eğitim ve öğretimin verimliliğini artırarak planlanan hedeflere ulaşma düzeyini yükseltmek ve öğrenme sürecinin etkinliğini sağlamak.

Ölçme Değerlendirmenin İşlem Sistematiği:

 • Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarının planlanması
 • Her eğitim – öğretim yılı başında üç haftada bir olarak izleme testleri planlanarak ölçme ve değerlendirme çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi
 • Uygulanılan değerlendirme-deneme sınavları
 • Planlanan zamanlarda ünitelerin ve konuların özellikleri dikkate alınarak izleme testi özelliklerine uygun bir şekilde öğretmenlerin denetimi altında sınavların uygulanması
 • Yapılan sınavların değerlendirilme aşaması
 • Uygulanmış olan sınavların optik okuma ve bilgisayarlar aracılığıyla tarafsız olarak değerlendirilmesi ve bilgisayar ortamında arşivlenmesi
 • Değerlendirilme işleminden sonra dönüt – düzeltme çalışmalarının yapılması
 • Sınavların değerlendirilmesinden sonra genel başarı listelerinin oluşturulması sınıf olarak başarılı ve başarısız olunan konular ve yüzdelerinin bulunması. Öğrencilerin başarısız oldukları konularının bulunması ve başarı yüzdelerinin grafikle gösterilmesi bu sonuçların öğretmenlerle paylaşılması
 • Sınav sonuçlarının öğrencilerle paylaşımı
 • Genel sınav sonuçları panolara asılarak öğrencilere sınıf içindeki yerlerini öğrenme fırsatı sağlanmış olur. Ayrıca öğrencilere kendilerine ait sınav sonuç karnesi verilerek öğrencilerin yapamadığı konuların listesi ve başarı grafikleri ve yüzdelerini görme ve değerlendirme imkânı sunulmuş olur.

HEMEN KAYIT YAPTIRIN!

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.