12 Aralık 2019

|

Yazan:: akdeniz

|

Kategori: : Etkinlikler, Ortaokulu

Yaratıcı Hücre Modelleri Yapma Etkinliği

Okulumuz 7. Sınıf öğrencileriyle 2. Ünite olan “Hücre ve Bölünmeler” kapsamında Yaratıcı Hücre Modelleri Yapma Etkinliği yapılmıştır. Günlük hayatta çok duydukları  bir kavram hakkında bilgilendirme ve kavramların vurgulanması adına işlevsel bir etkinlik olmuştur. Her şube sınıflarında  bitki ve hayvan hücre modellerini oluşturmuştur. Kilden, keçeden, kek ve yaş pasta süslemelerinden organeller canlandırılmıştır. Hücre konusunun öğreniminin zorluğu bu etkinlikle basite indirilmiş eğlenerek öğrenme gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmayla hücre organelleri, görevleri, organelleri şekilleri, hücreler arasındaki farklılıklar pekiştirilmiştir.

Hücreler bir organizmanın en küçük yapıtaşıdır. Tüm hücre tiplerinde üç ortak şey vardır: Hücre içini dış ortamdan ayıran bir hücre zarı, jelimsi bir sıvı olan sitoplazma ve hücrenin genetik materyali DNAdır. Organel “küçük organ” anlamına gelir. Organeller, belli bir görevi yerine getirmek üzere özelleşmiş hücre içi yapılardır.

Hücreler içinde bulundukları ortamdan ham materyali alırlar. Enerji üretirler: Bu enerji  iç ortam dengesini sağlamak, ve sentez reaksiyonlarını yürütmek için gereklidir.  Kendi moleküllerini sentez ederler.  Organize bir şekilde büyürler. Çevreden gelen uyarılara cevap verirler.  Organellerin ise ayrı ayrı görevlere sahiptir.  Mitokondri, Golgi cisimciği, Endoplazmik Retikulum, Ribozom, Lizozom, Kloroplast, Kromoplast, Lökoplast, Koful, Sentrozom hücrenin organelleridir. Bitki hücresi ve hayvan hücresindeki organellerden bazıları farklılık gösterir.