22 Temmuz 2019

Yaş Gruplarına Göre Çocukların Gelişimsel Özellikleri

4 Yaş Çocuğunun Gelişimsel Özellikleri:

 • Kendi kendine harekat edebilen, soru sorabilen, seçim yapabilen, kendisi hakkında bilgiler verebilen bir bireydir.
 • Büyük ve küçük kas becerileri artmıştır. Rahatça zıplar, koşar, yürür ve her fırsatta harekat etme ihtiyacını belirtir.
 • Ne, neden, niçin sorularına sıklıkla kullanır. Kendisine yapılan açıklamaları ilgi ile dinler.
 • Yetişkin davranışları örnek alır.
 • Argo kelimeleri kullanmayı dener.
 • Dil aracılığıyla duygu ve düşüncelerini anlatmakta oldukça başarılıdır. Zaman zaman kendisini ifade etmekten güçlük çekse de genellikle kendisini iyi ifade edebilir.
 • Gerçek ile hayali birbirine karıştırma konusunda sorunları vardır.
 • Masal dinlemeyi sever. Dikkat süreleri 10 – 15 ile değişir.
 • Ceza korkusu olmaksızın 4 yaş çocuğu, neden kurallara uyması gerektiği bir türlü anlayamaz.
 • Zaman zaman akranlarına karşıda saldırgan olabilir.

5 Yaş Çocuğunun Gelişimsel Özellikleri;

 • Duygularını kontrol etmeyi büyük ölçüde başarır.
 • Giyinmek, yemek yemek, saç taramak ve yıkanmak konusunda artık iyice ustalaşmıştır.
 • Resim ve müzikle ilgilenmekten zevk alır.
 • İnsan resmini, baş, bacaklar ve ayaklar olarak çizer. Bedenin bu çizimde yer alması 6. yaşa doğru gerçekleşebilir.
 • Grup oyunlarından hoşlanır. Grubun dışında kalmak istemez, arkadaşları ile olabilmek için bazı fedakarlıklarda bulunması gerektiğini fark eder.
 • Çocuğun çevresine ilişkin yeni keşiflerde bulunduğu, çevresini gidererek genişlettiği, yetişkin desteğine daha az ihtiyaç duyarak bazı sorumluluklar almaya hazırlandığı yaştır.
 • Hızla sosyalleşmektedir. Toplum kurallarını öğrenmek için gayret gösterir genellikle canlı ve neşelidir.
 • Bu yaşta gelişme ilk 4 yıla kıyasla oldukça yavaşlamıştır.
 • Herhangi bir becerinin kazanılmasında büyük bir sebat gösterir.
 • Sürekli konuşur ve sorular sorar.

6 Yaş Çocuğun Gelişimsel Özellikleri;

 • Ev içi ve dışı etkinliklerde çok canlıdır.
 • El becerilerini sağlayabileceği olanakları keşif etmiştir. Bloklarla çeşitli yapılar yapar ve oyunlarında bunları kullanır.
 • El işi çalışmalarını severek yapar. Rahatlıkla keser; yapıştırır; katlar ve şekil verebilir.
 • Top ve ip oyunları yaygındır. Erkek çocuklarının genellikle top, kız çocuklarını ise ip oyunlarını yeğledikleri görülür.
 • Oyunlarda kız – erkek ayrımı görünmeye başlanır. Grup oyunlarına istek artmıştır.
 • Çizgileri daha gerçekçidir. Bir insan resmini, baş, gövde, kollar ve bacaklarını belirterek tam çizebilir.
 • Şekilleri tanır eleştirebilir. Harfleri kopya edebilir; adını yazabilir.
 • Kitapta resim boyamayı ve resim yapmayı sever.
 • Pasif kelime hazinesi ilköğretim için gerekli görülen zenginliğe ulaşmıştır.
 • Kendi görüş açısından sağ ve sol tarafını ayırt edebilir; ancak, diğer bir kişinin sağ ve sol kolunu göstermekte güçlük çeker.
 • Basit alışverişleri rahatlıkla yapabilir; paraları tanır.
 • Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kavramları, kaba bir biçimde, şekillenmeye başlamıştır.

3 – 5 yaş çocuğunun genel özelliklerini kısaca belirttikten sonra yine de;

 • Her çocuğun kendine özgü ve bir diğerinden farklı olduğu,
 • Her çocuğun kendini öğrenme hızı, stili ve kendi büyüme hızı olduğu,
 • Gelişim hızının bazı dönemlerde yavaşlayıp bazı dönemlerde de hızlanabileceği,
 • Her çocuğun aileden aldığı kalıtım özelliklerinin farklı olduğu gibi içinde yaşadığı aile ortamındaki deneyimlerinde birbirinden farklı olduğu,
 • Çocuğun içinde yaşadığı yakın ve uzak çevrenin gelişim üzerinde etkili olduğu da unutulmamalıdır.