22 Temmuz 2019

|

Yazan:: akdeniz

|

Kategori: : Anaokulu, Genel

Okul Öncesi Eğitim Önemi Ve Gerekliliği

Okul öncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemi oluşturur. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve geçirilen deneyimlerin, ileri yıllarındaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarı üzerinde önemli etkiler vardır. Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0 – 4 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların, zihinsel yeteneklerin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir.

İnsan yaşamında böylesi önemli yeri olan bu yılların en iyi biçimde değerlendirilmesi, nitelikli bir okul öncesi eğitimle gerçekleşebilir. Bu nedenle, okul öncesi eğitimin niteliğini arttırmak en etkili biçimde düzenlemek ve tüm yaş grubuna hizmet edecek biçimde yaygınlaştırmak çok önemlidir.