Türkçe - Tiyatro Kulübü

Kulübün Amaçları

Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Tiyatro kulübü, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır. Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır.

Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Ayrıca masallarla, öykülerle; Türkiye ve dünya edebiyatından klasiklerle ilk tanışmalarını yaşayacaklardır.

Genel olarak

 • Tiyatro türünü sevdirmeyi
 • Tiyatro eserlerini tanıtmayı
 • Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmeyi
 • Görev ve sorumluluk alabilmeyi
 • Bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde olabilmeyi
 • Sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında genel kültür oluşturmayı
 • Ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır.

Kulüp Çalışmaları

 • Türkiye ve dünya tiyatrosuyla ilgili araştırmalar yapmak ve okul panosu hazırlamak.
 • Belirli gün ve haftalarda yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar yapmak, skeçler hazırlamak
 • 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde etkinlikler organize etmek.
 • Adana’da sahnelenen nitelikli oyunları takip etmek, kulüpçe oyunları izlemeye gitmek ve okulu haberdar etmek.
 • Aydınlarla, sanat ve edebiyat ile ilgilenen velilerimizle söyleşiler düzenlemek
 • Güzel sanatlar ve gösteri sanatları alanındaki diğer branşlarla ortak çalışmalar yapmak tiyatro kulübünün ilgi alanı içindedir.

Kabul Edilebilecek Öğrenci Sayısı: En fazla 10 kişi

Özel Şartlar

Tiyatroya ilgili, ezber yapma becerisine sahip, rol yapma yeteneği olan, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrenciler.

HEMEN KAYIT YAPTIRIN!

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.