16 Aralık 2019

|

Yazan:: akdeniz

|

Kategori: : Etkinlikler, Lise

Fen Bilimleri Lise Deney Etkinlikleri – 3. Grup

Öğretim İlke ve Yöntemlerinden olan Deney (Laboratuvar) yönteminin her zaman önemine dikkat çeken Özel Akdeniz Koleji; Kimya derslerinin büyük bölümünü Fen Bilimleri Laboratuvarında gerçekleştirmektedir. Deney bilimsel bir olayı kanıtlamak için yapılan deneme etkinliğidir. Deney koşulları belirlenmiş ve denetlenebilir ortamlarda yapılır. Bilinmeyen bir gerçeği bulmak, bir varsayımı, bir ilkeyi sınamak için kullanılır. Öğrencilerde bilimsel düşünceyi geliştirir. Öğretmen deneyin hedeflerini dersin hedeflerini çerçevesinde belirledikten sonra gerekli araç-gereçleri önceden hazırlar bir ya da birkaç kez ön deneme yaptıktan sonra sınıfta gerekli güvenlik önlemlerini de aldıktan sonra deney uygulamasını gerçekleştirir. Deneyi öğretmen yaptıktan sonra, mutlaka öğrenciler yapmalı ve bilimsel süreç ile ulaşılacak sonuçlar tartışılarak bulunmalıdır. Deney Planı; Deneyin konusu, deneyin amacı, deneyin zamanı, araç ve gereçler, süreç (işlem) basamakları, temel açıklamalar, sorulacak sorular, sonucun bulunması, sonucun raporlanması aşamalarından oluşur. Laboratuvar yöntemiyle öğrenci deneyin nasıl düzenleneceğini, neler yapılacağını ve deneyin nasıl sonuçlandığını görür. Öğrenci, bilgi elde etme sisteminin içinde yaşar. Bütün bu aşamalarda aktif olan öğrencidir.

9. sınıf öğrencilerimizle “Gayzer Tüp-Mentos ile Kola Deneyi gerçekleştirdik. Yapılan deneyler sonucunda, Mentos‘un sert ve gözenekli yapısı, içeriğinde bulunan “akasya sakızı” ile diyet koladaki tatlandırıcı madde olan “aspartam” ın girdiği reaksiyon sonucu ortaya çıktığı belirlendi. Yapılan denemeler sonucu, en güçlü fışkırma, diyet kola ve naneli mentos ile elde edildi.

10. sınıflarla “Torbadaki Kimyasal Reaksiyon- Bilimsel Yöntem Gösterisi” deneyini gerçekleştirdik. Kalsiyum klorür, fenol kırmızısı çözeltisi ve sodyum bikarbonatın kilitli torbanın içerisinde reaksiyona girdiği gözlemlenmiştir. Öğrencilerimizi deney masası etrafında toplayarak kilitli poşetin içerisinde meydana gelen değişiklikler gözlemlenmiştir.

11.sınıflarla “Hava basıncı Vakum Aparatı” deneyini gerçekleştirdik. Bu aparat sayesinde, öğrencilerin hava basıncı ve vakum anlayışını arttırmaya yardımcı olduk.