16 Aralık 2019

|

Yazan:: akdeniz

|

Kategori: : Etkinlikler, Lise

Fen Bilimleri Lise Deney Etkinlikleri – 2. Grup

Özel Akdeniz Koleji bünyesinde düzenli olarak Fen Laboratuvarlarında Kimya STEM Etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Teknolojideki sürekli ilerlemeler, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve ortamlarını her gün değiştirmektedir. Öğrenciler tarafından STEM eğitimi aracılığıyla geliştirilen beceriler, onların okullarında ve meslek hayatlarında başarılı olmalarını sağlamaktadır. Artık günümüzde işverenin işe alacağı işçilerde STEM yeterliliklerine ve becerilerine olan talebi yüksektir ve gelecekte de artmaya devam edecektir. Şu anda en hızlı büyüyen sektörlerdeki işlerin yüzde 75’i STEM becerilerine sahip çalışanlara gereksinim duymaktadır. Sanayi kuruluşlarının rekabetçi olmak için, sürekli değişen mesleklere uyum sağlayabilen insanlara ihtiyacı vardır. STEM eğitimi, bireylere bu değişen dünyaya başarılı olma ve değişen işgücü ihtiyacına adapte olma becerileri kazandırır. Özel Akdeniz Koleji olarak STEM Eğitiminin önemini bilmekte ve bu sürece uyum sağlamaktayız.

10. sınıf öğrencilerimizle “Bonibonlarla Kimyanın Temel Kanunları” etkinliğini gerçekleştirdik. Etkinlik sonucunda Lavoisier’ın “Kütlenin Korunumu Kanunu” gereği girenlerin atom sayısı ve türünün ürünlerin atom sayısı ve türüne eşit olduğu öğrenildi. En önemlisi de “Maddenin yoktan var vardan yok olamayacağını” öğrendik.

10. sınıf öğrencilerimizle “Kimyasal Reaksiyon ile Balon Şişirme Deneyi”ni gerçekleştirdik. Karbonat ve sirkenin kimyasal reaksiyonu sonucu açığa çıkan karbondioksit CO2(g) gazının şişedeki balonu şişirdiği gözlemlenmiştir.

9. sınıf öğrencilerimizle “Dans Eden Mısırlar” deneyini gerçekleştirdik. Deneyimizin sonucunda karbonatla sirkenin reaksiyona girmesi sonucunda gaz açığa çıktığını ve bu gazın mısır taneciklerinin etrafını sarıp dans etmesine neden olduğunu öğrendik.